وقتی توسط اسکنر از یک تصویر اسکن میگیریم،کاری که اسکنر انجام می دهد یک تبدیل آنالوگ به دیجیتال است:اسکنر اطلاعات آنالوگی را که توسط عکس مهیا شده است(نور) را به اطلاعات آنالوگ تبدیل میکند

    وقتی صدایمان را ضبط می کنیم  یا از یک تجزیه کنندهVOIP  روی کامپیوتر استفاده می کنیم،از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال برای تبدیل صدایمان استفاده می کنیم که در واقع تبدیل  سیگنال آنالوگ است که به اطلاعات دیجیتال .

    اطلاعات دیجیتال  تنها  به کامپیوترها محدود نمی شوند.وقتی پشت تلفن همراه  حرف میزنیم،برای مثال، صدایمان به سیگنال آنالوگ تبدیل میشود(در سويیچ دفتر مرکزی،اگر از یک خط  آنالوگ استفاده کنیم،یا در خانه،یا اگر از یک خط دیجیتال مانند آی اس دی ان یا دی اس ال)،از آنجایی که صدایمان آنالوگ است و ارتباطات بین سوییچ های تلفن بصورت آنالوگ انجام میشود

وقتی یک سی دی صوتی در استودیو ضبط میشود باز هم  تبدیل آنالوگ به دیجیتال اتفاق مییفتد، نتیجه ی تبدیل صدا  به اعداد  دیجیتال  بر روی دیسک ذخیره میشود.

   هر موقع که سیگنال آنالوگ دوباره مورد نیاز باشد تبدیل عکس-دیجیتال- به –آنالوگ،که  توسط  مداری به نام ADC انجام می گیرد،مبدل دیجیتال به آنالوگ مورد نیاز است.وقتی یک سی دی صوتی را اجرا می کنیم کاری که سی دی خوان انجام میدهد خواندن اطلاعات دیجیتال ذخیره شده روی دیسک و تبدیل دوباره ی آنها به سیگنال آتالوگ است،به این ترتیب ما میتوانیم موسیقی را بشنویم.وقتی پشت تلفن صحبت میکنیم یک تبدیل آنالوگ به دیجیتال در حال اتفاق افتادن است(در سويیچ دفتر مرکزی،اگر از یک خط  آنالوگ استفاده کنیم،یا در خانه،یا اگر از یک خط دیجیتال مانند ISDN یا DSN  استفاده میکنیم)بنابرین میتوانیم آنچه را که طرف مقابل پشت خط میگوید را بشنویم.

    اما چرا دیجیتال؟چند دلیل اساسی برای استفاده از سیگنال دیجیتال به جای سیگنال آنالوگ وجود دارد،و نویز و اغتشاش شماره یک آنهاست.

   از آنجایی که سیگنالهای آنالوگ میتوانند هر مقداری فرض شوند،نویز بخشی از سیگنال اصلی تفسیر میشود.برای مثال،وقتی به یک ضبط LP گوش میدهیم صدای دارای اغتشاشی را میشنویم علت این امر این است که سوزن آن آنالوگ است و موسیقی اصلی  ضبط شده را از نویز وارد شده توسط  اغتشاشات بیرونی تشخیص نمی دهد.

   در طرف دیگر،سیستم های دیجیتال،فقط می توانند دو عدد را درک کنند،صفر و یک.هر چیز دیگر غیر از این دو حذف میشود.به همین خاطر وقتی  یک سی دی صوتی را گوش میکنیم  هیچ اغتشاش مزاحمی را نمیشنویم،حتی اگر قبلا هزاران مرتبه آنرا اجرا کرده باشیم.(در واقع بسته به نوع سیستم صوتی ممکن است هنگام اجرا کردن سی دی های صوتی  مقداری نویز بشنویم،اما این اغتشاش،  که نویز سفید نام دارد، توسط  سی دی تولید نمیشود بلکه توسط دستگاه CDplayer  یا تقویت کننده ویا کابل های مورد استفاده تولید میشود،و وقتی به مسیر صوت اضافه می شود که اطلاعات دیجیتال روی سی دی به آنالوگ برگردانده شده اند،همانطور که می بینیم مشکل در بخش آنالوگ به وجود می آید.

    برتری دیگر سیستم های دیجیتال در برابر آنالوگ  تواناییشان در فشرده سازی اطلاعات  است. از آنجایی که  دیجیتال شده ی یک سیگنال آنالوگ تنها  دسته ای از اعدادند،این اعداد میتوانند فشرده و متراکم شوند،دقیقا مانند این که سایز یک فایل ورود را با استفاده از winzip  کوچک کنیم.فشرده سازی میتواند جهت صرفه جویی در فضای ذخیره سازی یا پهنای باند بکار رود.در تمامی مثال هایی که تاکنون زده شد هیچ فشرده سازی انجام نگرفته است.هنگام بحث در مورد صدا دوباره در این باره توضیح داده خواهد شد.

 

نحوه ی کارکرد: نمونه برداری

در هنگام توصیف و بحث ها،سیگنال آنالوگ را مانند شکل 1 در نظر بگیرید.بیایید فرض کنیم که شکل یک سیگنال صوتی است که بیشترین نیاز را برای تبدیل از آنالوگ به دیجیتال و ازدیجیتال به آنالوگ را دارد.محور عمودی نشانگر ولتاژ و محور افقی زمان را نشان می دهد.

    کاری که یک مدار ای دی سی انجام می دهد نمونه برداری لحظه به لحظه از سیگنال آنالوگ است.هر نمونه بر اساس سطح و محدوده ی  ولتاژش به یک عدد تبدیل خواهد شد.در شکل 2 چند مثال از نقاط نمونه برداری شده از سیگنال آنالوگ را مشاهده می کنیم                 

    فرکانسی که نمونه برداری ذر آن انجام می شود  سرعت  نمونه برداری نامیده میشود.اگر برای مثال  فرکانس نمونه برداری 22.050  هرتز مورد استفاده قرار گیرد به معنی این است که در هر ثانیه 22.050 نقطه مورد  نمونه برداری قرار خواهد گرفت.بنابرین فاصله ی بین  هرنقطه ی  نمونه برداری شده  22.050/1 ثانیه (45.35 میکرو ثانیه،در این مورد) خواهد بود.اگر فرکانس نمونه برداری 44.100 مورد استفاده قرار گیرد،به این معنی ست که 44.100 نقطه در هر ثانیه  تصویر و ضبط  می شود.در این مورد فاصله ی هر نقطه  44.100/1 ثانیه یا 22.675 میکرو ثانیه خواهد بود.و همینطور ادامه دارد.

   در طول تبدیل دیجیتال به آنالوگ،اعداد بار دیگر به ولتاژ تبدیل خواهند شد.اگر برای یک لحظه فکر کنید،متوجه می شوید امواجی که نتیجه ی تبدیل دیجیتال به آنالوگ هستند کامل نخواهند بود،به این خاطر که همه ی نقاط  سیگنال آنالوگ  اصلی را در بر ندارد،بلکه فقط شامل بعضی از آنهاست.به عبارتی دیگر،مبدل دیجیتال به آنالوگ ،تمامی نقاطی را که  توسط مبدا آنالوگ به دیجیتال تصویر شده اند را به هم وصل میکند،هر مقداری که بصورت مقدار اصلی سیگنال  بین این نقاط وجود داشته باشد تمام کننده خواهد بود.

    یک مثال را در شکل 3 می توانیم ببینیم،که به ما نشان می دهد که یک سیگنال بعد از دیجیتال شدن و تبدیل مجدد به آنالوگ به چه صورتی میتواند بشود.همانطور که مشاهده میکنیم موج اصلی "گرد شده " است.

     بنابرین هر چه از نقاط بیشتری نمونه برداری کنیم، و از سرعت نمونه برداری  بیشتری استفاده کنیم سیگنال آنالوگی که بصورت مجدد توسط مبدل دیجیتال به آنالوگ (ADC) تولید شده کاملتر خواهد بود.به هر حال،هر چه نمونه های بیشتری تصویر کنیم فضای بیشتری برای ذخیره سازی اطلاعات دیجیتال حاصل از آن مورد نیاز است.برای مثال یک تبدیل آنالوگ به دیجیتال که از فرکانس 44.100 هرتز بهره میبرد دو برابر اطلاعات عددی را در مقایسه با استفاده از فرکانس 22.050 هرتز  برای همین کار تولید میکند،و این قضیه با توجه به این که در فرکانس دو برابر،دو برابر نمونه از موج اصلی تصویر میشود درست به نظر می آید.

    اگر از سرعت نمونه برداری کم استفاده کنیم،موج تولید شده در دی ای سی با سیگنال آنالوگ اصلی خیلی متفاوت خواهد بود .اگر سیگنال مورد نظر برای مثال موسیقی  باشد در هنگام اجرا کیفیت بسیار بدی خواهد داشت .

    بنابرین این مشکل را خواهیم داشت:اگر سرعت نمونه برداری خیلی بالا باشد، کیفیت خروجی به سیگنال اصلی بسیار نزدیک خواهد بود و موج آن تقریبا کامل خواهد بود،اما به فضای بیشتری برای نگه داری اطلاعات تولید شده خواهیم داشت(فایل تولید شده بسیار بزرگ خواهد بود)؛و اگر سرعت نمونه برداری خیلی کم باشد کیفیت خروجی بسیا کم خواهد بود.

   اکنون چگونه به بهترین سرعت نمونه برداری مورد استفاده در تبدیل آنالوگ به دیجیتال ،برای داشتن بهترین تعادل در حجم مورد استفاده برای ذخیره سازی و کیفیت اطلاعات  پی ببریم؟جواب  تئوری  نایکوئیست است.

    این تئوری می گوید که سرعت نمونه برداری در تبدیل آنالوگ به دیجیتال باید حداقل دو برابر بزرگترین فرکانسی باشد که مایل به تصویر آن هستیم.

     با توجه به این که گوش انسان قادر به شنیدن صداهایی  با فرکانس بیشتر از 20کیلو هرتز است برای موسیقی باید از سرعت حداقل 40000 هرتز استفاده کنیم.در واقع سی دی از سرعت تصویر برداری 44.100 هرتز استفاده می کند،بنابراین بیشتر از چیزی که گوش ما میتواند بشنود نصویربرداری میکند(این مقدار توسط شرکت های فیلیپس و سونی هنگامی که سی دی را ساختند گذاشته شد).برخی از از تجهیزات صوتی حرفه ای از سرعتی حتی بیش از این نیز بهره می برند.

     سیستم تلفن از سویی دیگر تنها برای انتقال صدای انسان ساخته شده است،که محدوده ی فرکانس پایینتری دارد،تا 4کیلو هرتز.بنابرین در بخش دیجیتال سیستم تلفن،سرعت نمونه برداری 8000 هرتز استفاده میشود.به همین خاطر است که اگر تلاش کنیم که صدای موسیقی را از تلفن انتقال دهیم صدای منتقل شده کیفیت بدی خواهد داشت:مدار تلفن همه ی فرکانس های بالای 4 کیلو هرتز را حذف خواهدنمود(از یگ دوست بخواهید که گوشی تلفن را نزدیک یک استریو در حال پخش بگیرد تا آنچه  که در مورد آن در حال بحث حل   هستیم را بشنوید).

 

نحوه ی کارکرد: تجزیه

    ارزش هر نقطه ی نمادی در مقادیری با طول ثابت ذخیره خواهد شد.اگر این مفادیر از هشت بیت بهره ببرد،به این معنی ست که میتواند مقادیر 0 تا 255 را داشته باشد(256=8^2).اگر این مقاذیر از 16 بیت استفاده کند،به این معنی ست که می تواند مقادیر 0 تا 65535 را داشته باشد.(65536=16^2).و به همین ترتیب ادامه می یابد.

    بنابرین اگر از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت بیتی استفاده کنیم کمترین ارزش 0 و بیشترین ارزش 255 خواهد بود.و اگر از مبدل

آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی استفاده شود کمترین ارزش 0 و بیشترین ارزش 65535 خواهد بود.شکل 4 را مشاهده کنید.

 

   کاری که یک ای دی سی انجام می دهد تبدیل مؤلفه ی "Y" به  "N" قسمت ممکن بین ماکزیمم و مینیمم مقدار سیگنال آنالوگ اصلی ست،و این "N" با سایز تغییرپذیر داده می شود.اگر این اندازه ی تغییرپذیر خیلی کوچک باشد،اتفاقی که می افتد این است که دو نقطه ی نمونه برداری شده نزدیک به هم ، یک نمایش دیجیتال خواهند داشت،بنابرین عدم تطبیق دقیق  مقدار اصلی موجود در سیگنال آنالوگ اصلی  با موج آنالوگ تولید شده در خروجی دی ای سی باعث می شود که نتیجه ی کار کیفیت مطلوب را نداشته باشد.

بار دیگر،مقداری با بیشترین تغییر،بهترین کیفیت را خواهد داشت،اما فضای بیشتری برای ذخیره سازی مورد نیاز خواهد بود.استفاده از متغیر 16 بیتی فضایی دو برابردر مقایسه با استفاده از متغیر 8 بیتی نیاز دارد،اما در عوض کیفیت بسیار بهتر خواهد بود.

یکی از راههای دانستن تعداد بیت مورد نیاز برای یک ای دی سی، محاسبه ی سطح نویز مطلوب است.از آنجایی که مقادیر نمونه برداری شده از سیگنال آنالوگ اصلی لازم است چندین مرتبه گرد شوند تا نزدیکترین معادل ممکن دیجیتال شوند،این همان چیزی را مهیا می کند  که نویز محاسباتی نامیده می شود.سطح نویز قابل تحمل به نوع کاربرد وابسته است.برای مثال،سیستم تلفن میتوند در مقایسه با سی دی صوتی سطح نویز بیشتری داشته باشد، با توجه به اینکه ما علاقمند به گوش دادن به سی دی هایمان با بهترین سطح کیفیت ممکن هستیم.

نسبت سیگنال به نویز ( SNR ) ،که سطح نویز را اندازه گیری می کند،با این فرمول به سادگی قابل محاسبه می باشد،با توجه به اینکه ان تعداد بیت مورد استفاده در ای دی سی ست:

SNR  =  6.02  n  +  1.76   dB

    هر چه اس ان آر بیشتر باشد ،بهتر است. یک ای دی سی 8 بیتی اس ان آری  در حدود 49.9 دسی بل به دست می دهد،در حالیکه یک ای دی سی 16 بیتی اس ان آری در حدود 98 دسی بل به دست می دهد(چیزی که در واقع یک مقدار بدون نویز است).

یک سی دی صوتی از تجزیه ی 16 بیتی بهره میبرد،در حالیکه سیستم تلفن از تجزیه ی 8 بیتی استفاده می کند.در کاربرد های با خروجی  بالاو صوتی حرفه ای  از 20 یا حتی 24 بیت تجزیه استفاده می شود.

     در خلاصه،در حالیکه سرعت نمونه برداری تجزیه ی مؤلفه ی X   آنالوگ به دیجیتال   را به ما می دهد،سایز تغییر پذیر تجزیه ی   مؤلفه ی Y آن را نشان می دهد.

     با دانستن فرکانس نمونه برداری و اندازه ی تغییر پذیر(تجزیه ی a.k.a)می توانیم به سادگی فضای لازم برای ذخیره سازی را محاسبه کنیم.(یا پهنای باند،در مورد انتقال صوت)با توجه به اینکه ذخیره اطلاعات تولید شده توسط ADC لازم است.

به عنوان مثال ،سیستم تلفن ،از فرکانس نمونه برداری 8000هرتز استفاده می کند و هر نمونه در یک متغیر 8 بیتی ذخیره می شود.بنابرین آهنگ ارسال در تبدیل آنالوگ به دیجیتال،64000 بیت در هر ثانیه میباشد(8ضربدر 8000)یا 64 کیلو بیت بر ثانیه(این یگ مقدار تقریبی ست،از آنجایی که 1K=1024؛بنابرین در واقع 64 کیلو بیت بر ثانیه 65536 بیت بر ثانیه خواهد بود  نه 64000 بیت بر ثانیه).اگر میخواهید که یک مکالمه ی تلفنی را ضبط کنید فضای مورد نیاز 8000 بایت بر ثانیه خواهد بود(8/64000)یا 480000 بایت بر دقیقه(8000ضربدر 60)،به عبارت دیگر،468.75 کیلو بایت بر دقیقه.

     سی دی از آهنگ نمونه برداری 44100 هرتز استفاده می کندو هر نمونه در یک متغیر 16 بیتی ذخیره می شود.همچنین،هر سی دی دو کانال مستقل از هم دارد (چپ و راست،به طوری که چیزی که در یک کانال اجرا می شود می تواند کاملا متفاوت از چیزی باشد که در دیگری اجرا می شود).بنابرین آهنگ ارسال در  تبدیل آنالوگ به دیجیتال سیستم سی دی 1411200 بیت بر ثانیه (.....) یا 1.41 مگا بیت بر ثانیه (و بار دیگر این مقدار نیز گرد شده است،با توجه به این که 1 مگا =1048576).فضای لازم جهت ذخیره سازی 176400 بایت بر ثانیه (8/1411200) یا 10584000 بایت بر دقیقه (176400ضربدر 60)،به عبارت دیگر،10 مگا بایت بر دقیقه.

     از آنجایی که هر سی دی میتواند 74 دقیقه موسیقی را نگه داری کند،به این معنی ست که یک سی دی می تواند 740 مگا بایت اطلاعات موسیقی را در خود ذخیره کند(74 دقیقه ضربدر 10 مگابایت بر دقیقه).در روش  سی دی رام یک سی دی فضای کمتری برای ذخیره سازی دارد،650 مگا بایت،چون بخشی از فضای دخیره سازی یرای  کد تصحیح اطلاعات به کار می رود.(ADC).

داده ی خالصی که از تبدبل آنالوگ به دیجیتال به دست می آید بهتر از PCM شناخته شده است،مدولاسیون کد پالس،است.PCM همچنین به "صوت دیجیتال غیر فشرده"اشاره می کند.سی دی ها از صوت  PCM استفاده می کنند،همانطور که تا اینجا توضیح داده ایم. دی وی دی ها ،به هر حال میتوانند از صوت PCM به عنوان یک انتخاب استفاده کنند،اما همچنین می توانند از صوت فشرده استفاده کنند-موضوعی که بحث بعدی ماست.

 

درون یک ADC

    می توانیم یک مبدل آنالوگ به دیجیتال را همانند یک جعبه ی بسته در نظر بگیریم،همانطور که در شکل 5 می بینیم.اما داخل جعبع چه خبر است؟این دقیقا همان  چیزی ست که اکنون میخواهیم توضیح دهیم.

    چندین  راه برای ساخت یک ای دی سی وجود دارد.می توانیم طراحی ای دی سی را به 4 گروه تقسیم کنیم:

          * طراحی موازی (همچنین با نام  فلش  ADC  شناخته می شود)؛

          * طراحی پایه ی مبدل آنالوگ به دیجیتال(مثلا ،شمارنده ی رمپ،تقریب های متوالی ،پیگردی)؛

طراحی پایه ی مجتمع کننده(مثلا،تک شیبی،دو شیبی)؛

          *  طراحی سیگما_دلتا ( همچنین با اسم طراحی دلتا- سیگما شناخته میشود،ADC 1 بیتی یا ADC  نمونه گیر)

هر یک از این گروه های اصلی می توانند چندین اجرای مختلف داشته باشند.اکنون در مورد هر یک از این گروه ها به طور یک به یک بحث خواهیم کرد.

 

طراحی موازی

    این فلش ADC ، که ADC موازی هم نام دارد،به سادگی قابل فهم است.این ADC با مقایسه ی ولتاژ کار می کند-به عبارت دیگر،سیگنال آنالوگ  به یک ولتاژ مرجع،که بیشترین مقداری خواهد بود که  سیگنال آنالوگ به دست می دهد.برای مثال ،اگر ولتاژ مرجع 5 ولت باشد،به این معنی ست که پیک (ماکزیمم) سیگنال آنالوگ 5 ولت است.در یک ای دی سی 8 بیتی وقتی سیگنال ورودی به 5 ولت   می رسد در خروجی ای دی سی به مقدار 255 (11111111) می رسیم،به عبارت دیگر،ماکزیمم مقدار امکان پذیر است.

وقتی ولتاژ مرجع با یک شبکه ی مقاومتی کاهش می یابد و دیگر مقایسه شونده ها زیاد شوند،بنابرین ولتاژ ورودی(سیگنال آنالوگ) میتواند با مقادیر دیگر مقایسه شود.

    در شکل 6،می توانید یک ای دی سی فلش  3 بیتی را مشاهده کنید.مقایسه بین دو آپ امپ صورت گرفته است.همه ی مقاومت ها مقادیر یکسانی دارند

 

اینکدر برتر(با اولویت برتر) میتواند با استفاده از گیت های XOR      و یک سری دیود و مقاومت  پیاده سازی شود،مانند شکل 7،یا یک چیپ تکی مثل 74148 (3 خط در  8 خط  اینکدر برتر )

   همچنین فلش ADC  از یک طراحی بسیار ساده استفاده می کند،که به اجزای ترکیبی زیادی نیاز دارد.تعداد مورد نیاز اجزای مقایسه  شونده  22^n-1  است ،که  n تعداد بیت خروجی ست.بنابرین برای یک فلش ADC 8 بیتی 255 مقایسه شونده لازم است.و برای یک فلش ADC  16 بیتی 65535 .

    از طرفی دیگر، فلش ای دی سی ،سریعترین نوع  ای دی سی در دسترس می باشد.دیجیتال هم ارز سیگنال آنالوگ  در آن واحد در خروجی مهیا و در دسترس خواهد بود.(تاخیر موجود فقط از تاخیر گیت های منطقی در هنگام انتقال ناشی میشود)-از این رو فلش نام گذاری شده است.

     برتری دیگر فلش ای دی سی این است که می توانیم یک ای دی سی با خروجی غیر خطی بسازیم.معمولا ADC ها خروجی خطی دارند،به عبارت دیگر،هر عدد دیجیتال با افزایش معین ولتاژ در  ورودی آنالوگ  مطابقت دارد.برای مثال،در ای دی سی 3 بیتی نشان داده شده در بالا با ولتاژ مرجع 5 ولت ، هر عدد دیجیتال 625 میلی ولت را نشان خواهد داد(V3^2/5( بنابراین0V   =000 ،V0.625=001  ،  V  1.250=010 و   به همین ترتیب ادامه می یابد تا  5V= 111.

   از آنجایی که مقایسه شونده های؟؟؟؟؟؟؟ فلش ADC از یک سری مقاومت تشکیل شده اند،میتوانند  مقادیر مختلف مقاومت به منظور رسیدن به خروجی غیرخطی تشکیل   دهند،به عبارت دیگر،یک مقدار، یک سطح ولتاژ متفاوت با دیگر مقادیر نشان خواهد داد.

 

طراحی پایه ی  ADC      

    روش های محدودی وجود دارد که  یک ADC طراحی کنیم به طوریکه از یک  DACبه عنوان بخشی از مدار مقایسه گر آن استفاده شود.دوروش از آن روش ها را اکنون به شما نشان خواهیم داد:شمارنده ی رمپ و تقریب های متوالی.

 

ADC شمارنده ی رمپ

      ADC     شمارنده ی رمپ  که ADC        شمارنده ی دیجیتال  نیز نامیده می شود،در شکل 8 نشان داده شده است.Vi  ورودی آنالوگ و D0 تا Dn  خروجی های دیجیتال هستند.خط کنترل که روی شمارنده دیده می شود وقتی کم است شمارنده را روشن می کند  و وقتی زیاد است شمارنده را متوقف می کند.

 

    ایده ی اساسی و پایه ،افزایش شمارنده تا زمانی که مقدار مشاهده شده روی شمارنده با سیگنال آنالوگ مطابقت پیدا کند.وقتی این شرط حاصل شد ،مقدار مشاهده شده روی شمارنده معادل دیجیتال سیگنال آنالوگ است.

    این شمارنده برای تبدیل هر ولتاژ آنالوگ به دیجیتال یک پالس آغازگر نیازدارد.سیگنال پایانی،پایان تبدیل برای هر ولتاژ تکی را نشان می دهد(هر نمونه).و نه برای همه ی سیگنال آنالوگ.هر کلاک پالس شمارنده را جا به جا می کند.یک ای دی سی 8 بیتی را در نظر بگبرید،به عنوان مثال،  تبدیل مقدار آنالوگ "128" به دیجیتال ، 128 گردش کلاک خواهد داشت.

    این شمارنده با شمارش از 0 تا ماکزیمم مقدار ممکن  (2^n-1) کار می کند،تا این که به مقدار صحیح دیجیتال برای ولتاژ آنالوگ داده شده در Vin برسد.وقتی به مقدار صحیح رسید،سیگنال پایانی آماده می شود و مقدار دیجیتال Vin از D0  تا Dn  داده میشود.

بنابراین مشکل اصلی این مدار سرعت کم آن است،از آنجایی که به بیش از 2^n-1  دور کلاک برای تبدیل هر نمونه نیاز دارد. در یک ADC هشت بیتی ، 255 دور کلاک برای تبدیل یک سیگنال نمونه لازم است.در یک ADC 16 بیتی بیش از 65535 دور کلاک برای تبدیل یک نمونه مورد نیاز است.

 

 

ترجمه توسط : سیده مریم غفورزاده

نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ساعت 17:59 توسط بهنامک |
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات